Jak probíhá proces?

KROK 1 - registrace
Díky registraci získáte možnost objednat službu, ale také možnost neustálého dohledu nad procesem Vaší objednávky.

KROK 2 – založení společnosti

Před samotnou konfigurací firmy zvolte prosím cenový program, podle kterého bude služba poskytnuta. Na výběr máte možnost objednat firmu společně s kolky pro rejstříkový soud a tím pro zápis firmy do obchodního rejstříku. Objednávka těchto kolku není povinná. Nebudou-li kolky objednány bude výsledkem naši činnosti složka určená rejstříkovému soudu pro zápis do obchodního rejstříku, která bude předáná objednateli k samostatnému podání.


Nejdříve ze všeho zvolte název společnosti. Při jeho výběru pamatujte, že se nesmí shodovat s názvem firmy, která již je v obchodním rejstříku zapsaná. Kontrolu můžete sami provést na www.justice.cz nebo vybraný název můžete konzultovat s nami.

Dále je potřeba zvolit sídlo pro firmu. Naše společnost Vám nabízí sídlo ve vlastních virtuálních kancelářích na lukrativních pražských adresách za příjmné ceny, které jsou konečné a neobsahují žádné skryté poplatky. Sídlo pro firmu Vám také poskytne výhodu spočívající v minimální četnosti kontrol pražských úřadů a také se můžete vyhnout nečekaným návštěvám, nebo závistivcům z Vašeho okolí.

Pokud máte vybráno můžete postoupit k výběru živností. Zde mějte na paměti, že volné živnosti nyní shrnuté do předmětu podnání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona by jste měli zvolit vždy. Na druhou stranu není potřeba zaškrtávat velké množství těchto volných živností. Ohledně živností vázaných, řemeslných nebo koncesovaných Vás po výběru bude kontaktovat pracovník naší firmy, aby se s Vámi domluvil na postupu, jakým doložíte své předpoklady, pro výkon živností, které vycházejí ze zákona. Chcete – li podnikat v oboru, který není povolován živnostenským úřadem ( provoz nestátního zdravotnického zařízení je povolován příslušným Krajským úřadem, výroba elektrické energie je povolována Energetickým regulačním úřadem sdělte nám Váš požadavek v závěrečné části objednávky, kam budete moci vypsat všechny individuální požadavky nebo dotazy, které nebylo možno zadat v objednávkovém formuláři.

Dále máte možnost využít odpovědného zástupce zajištěného naší společností. Více informací o této službě naleznete v hlavním menu.

Objednávka pokračuje výběrem společníků. Zde můžete volit zda společníkem bude osoba fyzická nebo právnická. Tato volba je pouze na Vás a pokud žádáte konzultaci s našim poradcem můžete se na nás obrátit za pomocí kontaktů uvedených na hlavní straně.

Základní kapitál společnosti s.r.o. je zákonem předepsán na 1 Kč v minimální výši. Tuto sumu bude Vaší povinností po provedení notářského zápisu složit do úschovy bance do doby, než bude rozhodnuto o zápisu firmy do obchodního rejstříku. Klientům však doporučujeme složit základní kapitál ve výši 100 Kč což reprezentuje 100% obchodního podílu.

Jednatel společnosti, je osoba odpovědná za řízení společnosti. Podmínky pro výkon této funce stanový obchodní zákoník. Zejména se však jedná o bezúhonost, která se dokládá výpisem z rejstříku trestů. Objednávkový formulář Vám zde také nabízí zkratku spočívající v možnosti určit, že jednatelem firmy bude stejná fyzická osoba jako společník, což Vám umožňuje znovu neopakovat již zadané údaje.

Způsob jednání za společnost prosím upravujte pouze v případě, že za společnost jedná 2 a více jednatelů.
Pokud Vám nevyhovuje ani jeden z navrhovaných způsobů, máte možnost sami určit parametr jednání a pokud chcete rozšířit ho například o finanční sumu nad kterou je jednání omezeno.

V poslední části objednávky uveďte prosím vše, co nebylo možné zadat v objednávkovém formuláři. Můžete zde mít i různé dotazy, na které dostanete písemnou odpověď jakmile to bude technicky možné.

Závěrem dojde k výpočtu ceny díla (objednané firmy). Tato cena však zcela koresponduje s informacemi uvedenými na úvodní straně webu.

V případě vašeho souhlasu bude vytvořena objednávka, která se uloží do systému a kterou budete mít možnost v průběhu zakládání společnosti sledovat. Do emailu Vám také zašleme stručný návod jak postupovat spolu s přiloženými listinami k podpisu a zálohovou fakturu na Vami objednané služby.