Partnerská registrace

Vážení obchodní partneři,


registrací na tomto portálu, kterou můžete provést společně se svým přihlášením do systému získáte provizi z každé provedené objednávky na založení společnosti nebo prodané virtuální kanceláři. Informaci o přesné výši provize se dozvíte v administrační části, protože výše částky je dostupná pouze vám. Nárok na úhradu provize vám vzniká až po:

1. úhradě faktury zákazníkem nebo vámi podle zadaných fakturačních údajů

2. vyřízením objednávky

Nárok na provizi je podmíněn vyřízením objednávky zejména z toho důvodu že každý objednatel může od uzavřené objednávky do 14 dnů bez uvedení důvodu odstoupit a žádat zpět celou kupní cenu a také z toho důvodu že může dojít ke stornu objednávky kvůli jejímu neuhrazení nebo nezplnění povinností na straně klienta.

Nárok na provizi registrovanému obchodnímu partnerovi NEVZNIKA ani při splnění prvních dvou podmínek v případě že on sám nesplňuje podmínky partnerské registrace uvedené v obchodních podmínkách. Tedy zejména se nejedná o podnikatele, který se ve své obchodní činností zabývá: vedením účetnictví, daňovým poradenstvím, výkonem práva advokacie, nejedná se o insolvenčního správce, odhadce nebo znalce v oboru oceňování podniků a souvysejících oborů, soudem jmenovaného tlumočníka a pokud partner nepodniká v oblasti zakládání a prodeje obchodních společností nebo neprovozuje virtuální kancelář.

Podmínky partnerské registrace jsou platné od 10.12.2013
Diaspro s.r.o.