Plná moc - Krok 1 - Úvod

Vážení zákazníci,

prostřednictvím připravené aplikace, která nahradila vzorový formulář plných mocí můžete sami vytvářet plné moci opravňující pracovníka naší společnosti k potřebným úkonům. Stačí pouze vybrat k jakým konkrétním úkonům budete plnou moc vydávat, nechat plnou moc vygenerovat, opatřit ji úředně ověřeným podpisem a zaslat na naši adresu. Pokud za poskytnutou službu v předstihu uhradíte domluvenou částku, bude Vám služba na základě plné moci bezodkladně poskytnuta.

Generátor Vám připraví plnou moc k:

 • podání návrhu na zápis nebo změnu subjektu do obchodního rejstříku
 • převzetí rozhodnutí obchodního rejstříku a vzdání se práva odvolání ve věci popř. podání odvolání
 • přebírání korespondence ve virtuální kanceláři
 • obstarání výpisu z rejstříku trestů pro fyzickou osobu
 • obstarání výpisu z rejstříku trestů pro právnickou osobu
 • ohlášení živností volných na živnostenském úřadě, vč. podání žádosti o živnosti řemeslné, vázané a koncesované a dále k ustanovení odpovědného zástupce
 • svolání řádné či mimořádné valné hromady
 • rozhodování na valné hromadě
 • ke koupi obchodního podílu konkrétní společnosti za konkrétní cenu
 • prodeji obchodního podílu konkrétní společnosti za konkrétní cenu
 • rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací
 • zastupování před finančním úřadem
 • zastupování na kontrole v sídle společnosti před libovolným úřadem státní správy

Nezapomeňte prosím, že k podtrženým úkonům nezplonomocňuje jednatel společnosti ale společnost sama, což lze v generátoru nastavit.

Plné moci můžete zasílat na sídlo naší společnosti:

Diaspro s.r.o.
Lannova 2061/8
110 00 Praha 1

Dále na adresy:

GSE spol. s.r.o.
Kubelíkova 1224/42
130 00 Praha 3

GSE spol. s.r.o.
Parkány 171
547 01 Náchod

Popř. k rukám notáře:

JUDr. Miloslav Novák, notář
k rukám Mgr. Evy Svobodové
Dlouhá 16
110 00 Praha 1